ZSCKR w Sejnach

65-lecie

obrazek

Jubileusz 65-lecia szkoły obchodziliśmy w dniach 29 maja - 1 czerwca 2012 r.

Z okazji 65-lecia szkoły wydano monografię zatytułowaną Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach autorstwa Jarosława Jurkiewicza - nauczyciela historii w naszej szkole.

Pierwszego dnia odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Sejnach. Gościliśmy trzy drużyny: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Gimnazjum nr 1 w Sejnach oraz II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie. Puchar Dyrektora ZSCKR zdobyło Gimnazjum nr 1 w Sejnach.

Drugiego dnia odbyła się akademia dla społeczności szkolnej. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły, młodzież pod opieką pani Anny Moroz i pani Krystyny Przeborowskiej udała się na cmentarze, by zapalić znicze.

Zespół redakcyjny "Małpiszona" wydał specjalny numer gazetki szkolnej, zawierający informacje na temat historii szkoły, który został wręczony wszystkim uczestnikom akademii. W Izbie Pamięci Patrona Szkoły została przygotowana wystawa prezentująca kroniki szkolne, zdjęcia, dokumenty związane z historią placówki. Dużo miejsca poświęcono osiągnięciom sportowym, które stanowiły wizytówkę szkoły na przestrzeni lat. Unikatowym eksponatem był najstarszy dzwonek szkolny. W holu szkoły przygotowano kawiarenkę, honorowe miejsce przeznaczono na księgę pamiątkową. Obiekt szkoły przybrał uroczysty wygląd.

1 czerwca odbyły się główne uroczystości związane ze Świętem Szkoły. O godzinie 10.15, mimo niesprzyjającej pogody, do kościoła wyruszył pochód składający się z pocztów sztandarowych, nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców oraz przybyłych gości. Orszak prowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach.

Mszę świętą koncelebrowali: ksiądz prałat Zbigniew Bzdak oraz absolwenci naszej szkoły - księża Jacek Chałko i Wojciech Stokłosa. Podczas uroczystości w kościele poświęcony został nowy sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

Po przybyciu na teren szkoły nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Rodziców. Odsłonięcia dokonali: pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik - Naczelnik Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW oraz pan Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP. Tablicę poświęcił ks. prałat Zbigniew Bzdak.

Po krótkiej przerwie na kawę i ciasto, około godziny 12.15, wszyscy zebrali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się główna uroczystość.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor Henryk Wydra powitał zgromadzonych gości. Obecnością swoją zaszczycili nas m.in.:

Agnieszka Miszczak-Płuciennik - reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm RP,
Marian Malinowski - Doradca Wojewody Podlaskiego,
Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty w KO w Białymstoku,
Waldemar Kwaterski - Radny Województwa Podlaskiego,
Liudvikas Milašius - Konsul Republiki Litwy,
Barbara Płotczyk - reprezentująca Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie,
dyrektorzy szkół rolniczych z różnych części kraju i Litwy,
przedstawiciele władz, instytucji i organizacji różnych branż.

Zebranym gościom przedstawiono rys historyczny szkoły, wzbogacony wizualizacją przygotowaną przez nauczyciela naszej szkoły pana Andrzeja Pankiewicza i pana Marcina Pawlukiewicza z Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów".

Następnie rodzice przekazali Dyrektorowi szkoły nowy sztandar, który został zaprezentowany zebranym.

Uczennica Sylwia Moroz odczytała symbolikę sztandaru:

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Jest symbolem historii szkoły i jej tradycji.

Nasz nowy sztandar na awersie na biało-czerwonym tle posiada emblemat orła w koronie – godło Rzeczypospolitej Polskiej. Dziób i szpony orła mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których pod kierunkiem nauczycieli zmierzają nasi uczniowie.

Biel na sztandarze oznacza dobro, pokój, czystość umysłu, czynów i dążeń narodu polskiego, czerwień to kolor symbolizujący odwagę, cierpienie, przelaną krew za wolność Ojczyzny.

Rewers sztandaru ma kolor zielony, który symbolizuje nadzieję, zwycięstwo i odrodzenie. W centralnej jego części znajduje się wizerunek Stanisława Staszica – patrona szkoły. Wizerunek jego okala wyhaftowana złotymi literami nazwa szkoły. Po obu stronach wizerunku wyhaftowane są złotą nitką kłosy zbóż. Symbolizują chleb, pracę rolnika, a także są symbolem służby i pomocy drugiemu człowiekowi".

W dalszej kolejności Dyrektor przekazał sztandar w ręce uczniów Zespołu, po czym nastąpił akt wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru.

Wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej dokonali:

w imieniu organu prowadzącego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Naczelnik Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki - pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik,
w imieniu Rady Rodziców - przewodnicząca Rady Rodziców - pani Teresa Łostowska,
w imieniu Rady Pedagogicznej - pani Zyta Ogórkis,

w imieniu sponsorów:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SM "Mlekpol" Grajewo - pan Józef Miszkiel,
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Sejnach - pan Józef Miszkiel,
Starosta Powiatu Sejneńskiego - pan Andrzej Szturgulewski,
Burmistrz Miasta Sejny - pan Jan Stanisław Kap,
Wójt Gminy Sejny - pan Jan Skindzier,
Prezes firmy "BERG" we Wrocławiu - pan Paweł Michalak,
Prezes Banku Spółdzielczego w Sejnach - pan Marian Czokajło,
Nadleśnictwo Pomorze - Nadleśniczy pan Ryszard Karczewski,
Firma "Drewtark" s.c. w Sejnach - państwo Lilla i Wiesław Frydrychowie,
Prezes Banku Spółdzielczego Rutka Tartak - pani Marta Protasiewicz,
Dyrektor PKO BP Oddział w Sejnach - pani Grażyna Makowska,
Pani Łucja Krutul,
Firma KRADAR-GAZ Suwałki - państwo Justyna i Dariusz Krakowscy,
Stacja Kontroli Pojazdów w Sejnach - pan Marian Święcicki,
Wójt Gminy Puńsk - pan Witold Liszkowski,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GFT" - pan Robert Woźnialis,
Zespół muzyczny "Weekend" - pan Tomasz Jakubowski,
Nadleśnictwo Głęboki Bród - Nadleśniczy pan Tadeusz Wilczyński,
Restauracja "Skarpa" w Sejnach - pan Henryk Poszwa.

Jubileusz szkoły był okazją, by podziękować wszystkim byłym i obecnym pracownikom naszej szkoły za pracę wykonywaną z pasją oraz tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości i troski o wychowanie młodych ludzi. Za wyróżniającą się pracę medale "Zasłużony dla rolnictwa"otrzymali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

Bożena Benczyk,
Jan Bobin,
Jerzy Czarkowski,
Leszek Fiedorowicz,
Anna Lucyna Ignatowicz,
Ewa Kutyło,
Irena Maksimowicz,
Anna Moroz,
Julita Moroz,
Witold Niewulis,
Andrzej Pankiewicz,
Grzegorz Pietuszewski,
Krystyna Przeborowska,
Małgorzata Staśkiel,
Krzysztof Stefański,
Magdalena Winsławska.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył Kierownik Kształcenia Praktycznego pan Jan Bobin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uhonorowało za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli:

Anetę Kisiel,
Zytę Ogórkis,
Renatę Sas,
Barbarę Szczęsnowicz,
Dorotę Tomczyk,
Adama Trejnowskiego,
Marzennę Walendziewicz,
Martę Wichert,
Henryka Wydrę,
Małgorzatę Zawadzką.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła pani Wicedyrektor Renata Sas.

Ponadto Dyrektor Henryk Wydra złożył podziękowanie byłej i obecnej kadrze kierowniczej, byłym i obecnym nauczycielom oraz byłym i obecnym pracownikom administracji i obsługi.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście. Na ręce Dyrektora zostały złożone pamiątkowe grawertony i życzenia.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą uatrakcyjniły: śpiew Sylwii Moroz, tańce w wykonaniu Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Sejny", muzyka Orkiestry Dętej OSP w Sejnach pod kierownictwem pana Józefa Żukowskiego oraz występ Mażoretek "Ladies".

Na tym oficjalną część obchodów 65-lecia szkoły zakończono. Wszyscy udali się na uroczysty obiad do restauracji "Skarpa".

 

Sponsorami Święta Szkoły byli:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SM "Mlekpol" Grajewo - pan Józef Miszkiel,
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Sejnach - pan Józef Miszkiel,
Starosta Powiatu Sejneńskiego - pan Andrzej Szturgulewski,
Burmistrz Miasta Sejny - pan Jan Stanisław Kap,
Wójt Gminy Sejny - pan Jan Skindzier,
Prezes firmy "BERG" we Wrocławiu - pan Paweł Michalak,
Prezes Banku Spółdzielczego w Sejnach - pan Marian Czokajło,
Nadleśnictwo Pomorze - Nadleśniczy pan Ryszard Karczewski,
Firma "Drewtark" s.c. w Sejnach - państwo Lilla i Wiesław Frydrychowie,
Prezes Banku Spółdzielczego Rutka Tartak - pani Marta Protasiewicz,
Dyrektor PKO BP Oddział w Sejnach - pani Grażyna Makowska,
Pani Łucja Krutul - Sejny,
Firma KRADAR-GAZ Suwałki - państwo Justyna i Dariusz Krakowscy,
Stacja Kontroli Pojazdów w Sejnach - pan Marian Święcicki,
Wójt Gminy Puńsk - pan Witold Liszkowski,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GFT" Studio Filmu i Reklamy w Sejnach - pan Robert Woźnialis,
Zespół muzyczny "Weekend" - pan Tomasz Jakubowski,
Nadleśnictwo Głęboki Bród - Nadleśniczy pan Tadeusz Wilczyński,
Restauracja "Skarpa" w Sejnach - pan Henryk Poszwa,
Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX Czernialis sp.j. w Suwałkach,
Firma KAM-BUD w Sejnach - pan Waldemar Liszkowski,
Firma TIZAR w Sejnach - pan Jacek Gniazdowski,
Pan Sławomir Pogorzelski - Sejny,
Pani Helena Bobrowska - Sejny,
Piekarnia w Sejnach - pan Wiktor Pogorzelski,
Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy s.c. w Sejnach - pan Marek Jan Tydman, pani Bożena Tydman,
Pan Ignacy Paweł Szkarnulis - Sejny,
Pan Ryszard Makowski - Daniłowce,
Karczma Litewska w Sejnach,
PTSB "Transbud" Ełk,
"GAMA" Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Sejnach - pan Marian Gawinowicz,
Zakład Usług Leśnych w Gibach - pan Leszek Rogalewski,
Pani Teresa Łostowska - Łumbie,
Pan Andrzej Szyryński - Gryszkańce,
Pani Renata Zielińska - Sejny,
Pan Robert Tomasz Klucznik - Sejny,
Pani Teresa Barszczewska - Burdeniszki,
Pan Zdzisław Waszkiewicz - Boksze Stare,
Pan Witold Janulewicz - Ogrodniki,
Pan Dariusz Makowski - Wojciuliszki,
Pan Witold Puzowski - Wojciuliszki,
Pan Józef Jakubowski - Żegary,
Pan Władysław Klimasara - Dusznica,
Pan Arwidas Klimasara - Dusznica,
Pan Artur Klimasara - Dusznica,
Pan Olgierd Wołyniec - Wołyńce,
Pan Jerzy Pachutko - Hołny Mejera,
Pan Henryk Buchowski - Łumbie. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.

Zapraszamy na fotorelację z Jubileuszu 65-lecia autorstwa Roberta Woźnialisa w opracowaniu szkolnego koła filmowego.