ZSCKR w Sejnach

70-lecie

obrazek

W dniach 1-2 czerwca 2017 roku obchodziliśmy niezwykły jubileusz – 70-lecie istnienia Szkoły Rolniczej w Sejnach. Wcześniej odbyły się rozgrywki sportowe, inspirowane tą okrągłą rocznicą.

 

31 marca w Międzynarodowym Turnieju Piłki Koszykowej z okazji 70-lecia Szkoły o Puchar Dyrektora ZSCKR w Sejnach mecze rozegrały 4 drużyny – ze Szkoły Technologii i Biznesu w Ukmergė na Litwie, z LO w Puńsku, Gimnazjum Žiburys w Sejnach i ZSCKR w Sejnach. Najlepsza okazała się drużyna z Ukmergė. Organizatorką zawodów była nauczycielka wychowania fizycznego pani Julita Moroz.

24 maja odbył się Otwarty Turniej Futsalu z okazji 70-lecia Szkoły. Udział w nim wzięło 5 drużyn: z LO w Sejnach, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w  Sejnach, Gimnazjum nr 2 w Sejnach, z Zespołu Szkół w Gibach i Zespołu Szkół CKR w Sejnach. W klasyfikacji końcowej zajęliśmy I miejsce. Sportowe zmagania zorganizowała nauczycielka wychowania fizycznego pani Dorota Tomczyk.

Z okazji Jubileuszu wydano broszurę przedstawiającą rys historyczny i ofertę edukacyjną ZSCKR w Sejnach. Broszurę opracowali: kierownik internatu pani Dorota Jagłowska, doradca zawodowy pani Aneta Kisiel i nauczyciel historii pan Jarosław Jurkiewicz, który przygotował rys historyczny szkoły.

 

1 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta akademia dla społeczności szkolnej, podczas której młodzież przedstawiła zebranym historię szkoły, wzbogaconą fragmentami kronik z lat 1950-1993 i wywiadami z nauczycielami-absolwentami naszego Technikum. W drugiej części uroczystości odśpiewano gromkie „Sto lat” dla naszej Szkoły i poczęstowano wszystkich tortami przygotowanymi przez uczennice kl. II PT. Akademię przygotowała nauczycielka języka polskiego pani Marta Wichert.

Wieczorem w stołówce internatu pan Grzegorz Kucharzewski z dziewczętami z koła wokalnego zagrał koncert zatytułowany „Kto układa nam to życie…”. Dla licznie zgromadzonej publiczności, razem z sejneńskim artystą, zaśpiewały uczennice Technikum: Katarzyna Andrukanis (kl. III PT), Justyna Ciesielska (kl. I PT) i Patrycja Adamska (kl. I aBT) oraz tegoroczna absolwentka Aleksandra Olszewska. W repertuarze koncertu znalazły się piosenki autorstwa pana Grzegorza Kucharzewskiego.

Na dolnym korytarzu w budynku szkoły zorganizowano wystawę zdjęć. Na pięciu tablicach zatytułowanych: „Trudne początki”, „Klasztor siedzibą szkoły”, „Nowy kompleks budynków”, „Dekada lat osiemdziesiątych” i „Szkolne uroczystości” nauczyciel historii pan Jarosław Jurkiewicz przedstawił dzieje naszego Zespołu.

2 czerwca 2017 r. odbyły się główne uroczystości jubileuszowe. O godzinie 10.40 do kościoła wyruszył pochód składający się z pocztów sztandarowych, nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców oraz przybyłych gości. Orszak prowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach i zespół mażoretek Ladies.

Mszę świętą koncelebrowali ks. biskup Romuald Kamiński, ks. Władysław Napiórkowski i ks. Artur Wyrzykowski. Po uroczystości w Bazylice goście w uroczystym orszaku wrócili do szkoły.

Po przerwie na poczęstunek wszyscy zebrali się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się główna uroczystość. Gości powitała młodzież ZSCKR w Sejnach staropolskim polonezem, którego choreografię przygotowała pani Dorota Tomczyk.

Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor Henryk Wydra powitał zgromadzonych gości. Obecnością swoją zaszczycili nas m.in.:

Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP,
Leszek Dec – Radny Województwa Podlaskiego i Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
Waldemar Kwaterski – Radny Województwa Podlaskiego i Dyrektor SP ZOZ w Sejnach,
Józef Kobyłecki – Radca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Jarosław Kuczyński – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
Anna Urban – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach,
ksiądz prałat Zbigniew Bzdak – Proboszcz Parafii pw. NNMP w Sejnach,
przedstawiciele władz z powiatu sejneńskiego,
dyrektorzy szkół rolniczych z różnych części kraju i Litwy,
dyrektorzy szkół z powiatu sejneńskiego,
przedstawiciele instytucji i organizacji różnych branż,
emerytowani nauczyciele i pracownicy.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów naszej szkoły, uczennica kl. III PT Anna Klepacka przedstawiła rys historyczny placówki, wzbogacony wizualizacją przygotowaną przez opiekuna koła fotograficzno-filmowego pana Andrzeja Pankiewicza.

Jubileusz szkoły był okazją, by podziękować za pracę wykonywaną z pasją oraz tworzenie klimatu wzajemnej życzliwości i troski o wychowanie uczniów szkoły rolniczej. Za wyróżniającą się pracę odznaki honorowe "Zasłużony dla rolnictwa" z rąk wiceministra Rafała Romanowskiego i posła Kazimierza Gwiazdowskiego otrzymali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi:

Euzebiusz F. Dzimitrowicz – nauczyciel zawodu,
Dorota Jagłowska – kierownik internatu,
Aneta Kisiel – doradca zawodowy,
Beata Z. Kuczyńska – wychowawca w internacie,
Andrzej W. Lauda – pracownik obsługi,
Anna Moskalow – pracownik administracji,
Iwona M. Rapczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
Renata Sas – wicedyrektor,
Jarosława Skupska – pracownik obsługi,
Barbara Szczęsnowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
Adam Trejnowski – nauczyciel języka niemieckiego,
Marzenna Walendziewicz – nauczyciel matematyki,
Marta Wichert – nauczyciel języka polskiego,
Małgorzata Zawadzka – nauczyciel języka polskiego.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła kierownik internatu Dorota Jagłowska.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Zdzisław Czakis, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sejnach dh Ryszard Grzybowski i przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Sejnach mł. bryg. Rafał Sławiński odznaczyli brązowym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa” sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.

Za zasługi dla pożarnictwa wyróżnieni zostali także:

dyrektor Henryk W. Wydra – srebrnym medalem,
wicedyrektor Renata Sas – brązowym medalem,
nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa Julita Moroz – brązowym medalem.

W imieniu odznaczonych podziękowania złożyła wicedyrektor Renata Sas.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, m.in. przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Pokutko, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, przedstawicielka KO w Białymstoku Anna Urban, radny wojewódzki Leszek Dec, dyrektorzy szkół rolniczych z Polski i Litwy, przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatu sejneńskiego, dyrektorzy szkół z powiatu sejneńskiego. Na ręce dyrektora ZSCKR zostały złożone pamiątkowe grawertony, upominki, kwiaty i życzenia.

Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Żukowskiego zagrała gromkie „Sto lat” 70-letniej Jubilatce, jaką jest nasza szkoła.

Święto Szkoły było też okazją do uroczystego pożegnania obecnego dyrektora Henryka Wydry wkrótce odchodzącego na emeryturę i podziękowania mu za wytężoną i owocną pracę w ciągu 13-letniej kadencji.

W dalszej części uroczystości przed publicznością zaprezentowała się młodzież ZSCKR w Sejnach w części artystycznej. Wystąpił zespół mażoretek Ladies trenowany przez panią Dorotę Tomczyk i dziewczęta z zespołu wokalnego prowadzonego przez pana Grzegorza Kucharzewskiego – Katarzyna Andrukanis (kl. III PT) i Justyna Ciesielska (I PT).

Dyrekcja szkoły podziękowała sponsorom, obdarowując ich drobnymi prezentami. Na tym oficjalną część obchodów 70-lecia Szkoły zakończono, zaś goście i gospodarze uroczystości udali się na obiad do restauracji w Domu Litewskim.

 

Całą uroczystość prowadzili nauczyciele ZSCKR w Sejnach: pani Aneta Kisiel i pan Adam Trejnowski.

 

Sponsorami Święta Szkoły byli:

Centrum Ceramiki Budowlanej IMPORTEX Czernialis Spółka Jawna,
Marian Czokajło Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach,
Leszek Dec Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
Anna i Andrzej Plewowie właściciele przedsiębiorstwa POLANA Sp.z o.o. w Białymstoku,
Zakład Produkcyjno-Budowlany BETONEX Sikorski Sokołowski Spółka Jawna,
Nadleśniczy Leszek Skubis Nadleśnictwo Płaska w Żylinach,
Koło Łowieckie „Łoś” w Sejnach,
Henryk Józef Poszwa właściciel Prywatnego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Gastronomiczno-Kulturalnego „U Henryka”,
Dariusz Łostowski Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej,
Hubert Bubrowski Gabinet Weterynaryjny INSEM,
„Drewtark” s.c. Wiesław Frydrych Lilla Frydrych,
Lucyna Prolejko Giby,
Romuald Dziemian reprezentujący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SODYBA” Jerzy Wojczulis,
Ignacy Paweł Szkarnulis,
Adam Gibas,
Przedsiębiorstwo SC-TOOLSYSTEMS Sp. z o.o.,
Marek Budowicz właściciel Firmy AUGUST,
Mirosław Głowacki właściciel przedsiębiorstwa MIG Import-Eksport Głowacki Sp.j.,
Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Czesław Wołągiewicz,
BAR-Stacja LPG Teresa Bernatowicz,
Marian Święcicki właściciel Stacji Kontroli Pojazdów,
Krzysztof Stefański,
Wiktor Pogorzelski Piekarnia w Sejnach,
Stanisław Żytkowski przedsiębiorstwo ADEX s.c.,
Tomasz Daniłowicz,
Jarosław Protasiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELJAR”,
Andrzej Alboszta,
Józef i Anna Zubowicz s.c.,
Czesław Jan Kiejko,
Franciszek Sewastynowicz,
Krzysztof Czyżewski Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”,
Ewa Pietuszewska Ośrodek Kultury w Sejnach,
Józef Żukowski Orkiestra Dęta OSP Sejny.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

 

W związku z obchodami 70. rocznicy istnienia Szkoły Rolniczej w Sejnach przeprowadziliśmy kilka wywiadów z gośćmi uroczystości.

Dziękujemy serdecznie osobom występującym w filmiku za udzielenie wywiadów.

 

Fotorelacja z Jubileuszu 70-lecia Szkoły