ZSCKR w Sejnach

Aktualności

12 marca 2018

Szkolny Dzień Matematyki

Liczby rządzą światem. Pitagoras   Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Obchody Szkolnego Dnia Matematyki w  ZSCKR w Sejnach po raz kolejny odbyły się 12 marca 2018 r. W tym dniu czekała na uczniów międzyklasowa rywalizacja matematyczna. Wytypowani przez...
07 marca 2018

Inżynieria kreatywności w naszej szkole

2 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się po raz pierwszy warsztaty „Jak rozwiązać nierozwiązywalne – wprowadzenie do inżynierii kreatywności”. Czterogodzinne zajęcia poprowadził dr inż. Jerzy Sienkiewicz, który pełni funkcję pełnomocnika Rektora Politechniki Białostockiej ds. współpracy i rozwoju kreatywności. W warsztatach uczestniczyli zainteresowani tematem...
05 marca 2018

Akcja pozyskiwania dawców komórek macierzystych

2 marca 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbyła się po raz drugi akcja pod hasłem „PODZIEL SIĘ CZĄSTKĄ SIEBIE – ZOSTAŃ DAWCĄ KOMÓREK MACIERZYSTYCH”, której pomysłodawcą była szkolna pedagog – Sylwia Buraczewska. Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście: prezes Fundacji...
02 marca 2018

Zajęcia profilaktyczne

1 marca 2018 r. w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego pod nazwą „Mam wybór... wybieram rozsądek” odbyły się po raz kolejny zajęcia profilaktyczne poświęcone profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych. Spotkanie poprowadziła pani Ewa Szturgulewska z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W zajęciach wzięły udział klasy I PT, II PT i IV PT. Podczas...
19 lutego 2018

Zmiany w składzie SU

Podczas zebrania sprawozdawczego 18 stycznia 2018 r. Iza Korenkiewicz, która była dotychczas zastępcą przewodniczącego SU, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Na jej miejsce podczas zebrania 5 lutego 2018 r. Samorząd Uczniowski powołał Justynę Ciesielską, która do tej pory pełniła funkcję przewodniczącej sekcji informacyjnej. Jej miejsce zajął Mateusz Jarzębowicz, który...
16 lutego 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu

16 lutego 2018 r. uczniowie klas II PT, III PT i III BT wzięli udział w spotkaniu nt. bezpieczeństwa w Internecie. Prelekcję poprowadziła pani Ewa Szturgulewska z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Działanie to odbyło się w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Celem spotkania było propagowanie problematyki bezpieczeństwa online oraz...
13 lutego 2018

Walentynki 2018

13 lutego 2018 r., w przeddzień Święta Zakochanych, Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne WALENTYNKI. Już po drugiej lekcji rozpoczął się kiermasz, podczas którego sprzedawano kartki walentynkowe i ciasta. Pocztówki zostały wykonane przez członków Samorządu Uczniowskiego, natomiast słodkie wypieki dostarczyły na kiermasz wszystkie klasy technikum. Tego dnia w radiowęźle...
09 lutego 2018

Awans kadetów klas mudurowych

9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Staszica w Sejnach odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do klasy mundurowej o profilu strażackim oraz – zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Regulaminem klasy mundurowej – kadeci klasy II bBT i kadetki z kl. II PT otrzymali awans na stopień kadeta (dwie belki), natomiast...