ZSCKR w Sejnach

Zarząd Rady Rodziców

15 września odbyły się wybory do Oddziałowych Rad Rodziców. Następnie wybrani w klasach delegaci spotkali się, by wybrać spośród siebie 
zarząd Rady Rodziców. W jego skład weszli:

Barbara Pokutko - przewodnicząca
Marian Luto - zastępca przewodniczącej
Beata Gaber - sekretarz
Beata Janczulewicz - skarbnik