ZSCKR w Sejnach

Zarząd Rady Rodziców

14 września odbyły się wybory do Oddziałowych Rad Rodziców. Następnie wybrani w klasach delegaci spotkali się, by wybrać spośród siebie 
zarząd Rady Rodziców. W jego skład weszli:

Marian Luto - przewodniczący
Bożena Czarniecka - zastępca przewodniczącego
Beata Gaber - sekretarz
Beata Janczulewicz - skarbnik