Home "Zawodowy start w przyszłość" Projekt "Zawodowy start w przyszłość"
Projekt "Zawodowy start w przyszłość"
Wpisany przez Dorota Jagłowska   
niedziela, 14 września 2014 18:34

W okresie od 01.07.2014 r. do 31.01.2015 r. Stowarzyszenie „Integracja” z Suwałk, z którym współpracujemy od kilku lat, realizuje w naszej szkole projekt „Zawodowy start w przyszłość”.

 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W projekcie bierze udział 20 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Kurs spawacza – 8 osób
  2. Kurs obsługi programu komputerowego „Subiekt” – 10 osób
  3. Kurs carvingu – 10 osób
  4. Kurs baristy – 10 osób
  5. Praktyki zawodowe poza miejscem zamieszkania – 10 osób
  6. Program doradztwa zawodowego:
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
  • szkolenie z zakresu wymagań formalnych i merytorycznych na ponadlokalnych i międzynarodowych rynkach pracy w branży gastronomicznej i mechanizacji.

 

Po ukończeniu kursów uczestnicy otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.