ZSCKR w Sejnach

Klasa mundurowa

obrazek

 

Jako uczeń klasy mundurowej:

  • będziesz brał udział w zajęciach prowadzonych przez zawodowych strażaków w jednostce Państwowej Straży Pożarnej,
  • zdobędziesz wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczych,
  • nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • przygotujesz się do wykonywania zawodu strażaka,
  • poznasz ceremoniał i musztrę strażacką,
  • nauczysz się wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce,
  • będziesz uczestniczył w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną.

UMUNDUROWANIE — GRATIS!

Profil technikum DO WYBORU - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki lub technik żywienia i usług gastronomicznych.