ZSCKR w Sejnach

KUCHARZ

obrazek

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia
dla absolwentów szkoły podstawowej

 

zawód: kucharz 
nr zawodu: 512001 
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

 

 

 

Jako absolwent tej szkoły znajdziesz pracę w stołówkach, barach, restauracjach. Będziesz mógł także samodzielnie prowadzić działalność gastronomiczną.

 

Kształcąc się w zawodzie kucharza, przygotujesz się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przechowywanie żywności,
  • sporządzanie potraw i napojów,
  • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach:

  • technologii gastronomicznej wyposażonej w stoły produkcyjne, kuchenki z piekarnikami, zlewozmywaki, piec do pieczenia, roboty wieloczynnościowe, zestawy garnków, naczyń i inny sprzęt kuchenny oraz stanowisko do ekspedycji potraw,
  • obsługi konsumenta wyposażonej w stanowisko barowe, pomocniki kelnerskie, stanowiska obsługi gości. 

Sposób uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, może kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, przystępując do kolejnego egzaminu zawodowego z kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, dzięki czemu uzyska dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Dodatkowo absolwent Branżowej Szkoły II stopnia jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego.