ZSCKR w Sejnach

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

obrazek

3-letnia BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

dla absolwentów szkoły podstawowej

zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
nr zawodu: 834103 
branża rolno-hodowlana
uprawnienia rolnicze
prawo jazdy kat. T i B

 

 

 

Wybierając ten zawód, nauczysz się:

  • naprawiać i obsługiwać sprzęt rolniczy,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kształcąc się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, przygotujesz się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  • obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa. Może też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą (np. warsztat mechaniczny itp.).

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację:

  • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • w pracowniach pojazdów i maszyn rolniczych,
  • w warsztatach wyposażonych w stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej, kowalskie, obróbki blacharskiej, spawania elektrycznego i gazowego, obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych,
  • nauka jazdy samochodem i ciągnikiem rolniczym odbywa się na placu manewrowym, a nauka pracy kombajnem i innymi maszynami rolniczymi - na poligonie nauki pracy maszynami rolniczymi.

Sposób uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, może kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia, przystępując do kolejnego egzaminu zawodowego z kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, dzięki czemu uzyska dyplom technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dodatkowo absolwent Branżowej Szkoły II stopnia jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu maturalnego.