ZSCKR w Sejnach

TECHNIK ROLNIK

obrazek

 5-letnie TECHNIKUM dla absolwentów szkoły podstawowej

 

zawód: technik rolnik
nr zawodu: 314207 
branża rolno-hodowlana
uprawnienia rolnicze
prawo jazdy kat. T

 

 

 

Wybierając ten zawód:

 • będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
 • możesz być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej,
 • możesz samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

Uczeń w zawodzie technik rolnik przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy produkcji roślinnej,
 • podstawy produkcji zwierzęcej,
 • podstawy techniki,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • organizacja przedsiębiorstwa rolniczego,
 • język obcy zawodowy,
 • bhp,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie produkcji roślinnej,
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 • eksploatacja i obsługa środków technicznych w rolnictwie,
 • organizowanie produkcji roślinnej,
 • organizowanie produkcji zwierzęcej,
 • zajęcia praktyczne.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu (w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Dodatkowe uprawnienia na:

 • wózek widłowy,
 • kombajn zbożowy.

 

Sposób uzyskania dodatkowych kwalifikacji

Absolwent, po zdaniu egzaminu zawodowego, może uzyskać dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (nasza szkoła organizuje odpowiednie kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).