ZSCKR w Sejnach

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

obrazek

5-letnie TECHNIKUM dla absolwentów szkoły podstawowej

 

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 
nr zawodu: 343404 
branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 

  

Wybierając ten zawód, nauczysz się:

 • fachowo organizować bankiety, przyjęcia w lokalach gastronomicznych, agroturystycznych, pensjonatach,
 • pracy w obiektach zbiorowego żywienia (stołówki, restauracje, bary itp.) na stanowiskach takich jak kelner, bufetowy,
 • pracy w instytucjach zajmujących się: obrotem żywnością, upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności, ochroną konsumenta oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Uczeń w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • ocenianie jakości żywności i jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty zawodowe:

 • wyposażenie techniczne i bhp,
 • język obcy zawodowy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • obsługa konsumenta,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • zasady żywienia,
 • planowanie i rachunkowość w gastronomii,
 • zajęcia praktyczne.

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w pracowniach:

 • technologii gastronomicznej wyposażonej w stoły produkcyjne, kuchenki z piekarnikami, zlewozmywaki, piec do pieczenia, roboty wieloczynnościowe, zestawy garnków, naczyń i inny sprzęt kuchenny,
 • obsługi konsumenta wyposażonej w stanowisko barowe, pomocniki kelnerskie, stanowiska obsługi gości,
 • planowania żywienia wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu z oprogramowaniem do planowania usług gastronomicznych, rozliczania i oceny żywności.