ZSCKR w Sejnach

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

obrazek

 5-letnie TECHNIKUM dla absolwentów szkoły podstawowej

 

zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
nr zawodu: 311515 
branża rolno-hodowlana
uprawnienia rolnicze
prawo jazdy kat. T i B

 

 

 

Wybierając ten zawód, nauczysz się:

 • kompleksowo posługiwać się nowoczesnym sprzętem rolniczym,
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigację satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych, 
 • zdobędziesz za darmo prawo jazdy kat. B i T, uprawnienia na kombajn.

Kształcąc się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotujesz się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,
 • organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent jest przygotowany do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, warsztatach naprawczych maszyn i ciągników rolniczych. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (np. otworzyć warsztat naprawczy).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje uprawnienia rolnicze.

 

Przedmioty zawodowe:

 • działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej,
 • język obcy zawodowy,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. T,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy rolnictwa,
 • użytkowanie pojazdów rolniczych,
 • użytkowanie maszyn rolniczych,
 • naprawa pojazdów rolniczych,
 • naprawa maszyn rolniczych,
 • elektrotechnika i automatyka,
 • urządzenia i systemy agrotroniki,
 • zajęcia praktyczne.

Warunki kształcenia w zawodzie

Nauka zawodu odbywa się w formie zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. W procesie nauczania wykorzystywane są:

 • stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem,
 • warsztaty szkolne wyposażone w odpowiednie działy i niezbędne w produkcji rolniczej pojazdy, maszyny i urządzenia,
 • plac manewrowy do nauki jazdy i poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi.

Praktyki zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, w kraju i za granicą.