ZSCKR w Sejnach

Projekty

Rozpoczynamy rekrutację do II mobilności w ramach projektu

"Z Sejn do Hiszpanii, aby podnieść kwalifikacje"

 

Staż zawodowy odbędzie się w terminie 5 maja - 1 czerwca 2019 r. w mieście Granada w Hiszpanii.

Uczniowie klas II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do koordynatora projektu p. Anety Kisiel (sala nr 2 w głównym budynku szkoły).

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego,
  • deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna uczestnika / uczestniczki projektu.

Dokumenty można pobrać ze szkolnej witryny internetowej (pliki do pobrania poniżej) bądź odebrać od koordynatora projektu (sala nr 2 w głównym budynku szkoły).

Zachęcamy do udziału w projekcie!