ZSCKR w Sejnach

Informacje dla rodziców

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie ZSCKR w Sejnach podlegają ubezpieczeniu NNW w firmie COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Składka w bieżącym roku szkolnym wynosi 42,00 zł. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW na dole strony w plikach do pobrania.


 

Program poprawy frekwencji

Zachęcamy do zapoznania się z Programem poprawy frekwencji, który określa m.in.:

  • zadania wychowawców i rodziców,
  • zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów,
  • procedurę postępowania z uczniem wagarującym.

Pamiętajmy, że nasze wspólne - szkoły i rodziców - starania w celu oddziaływania na młodzież przyniosą pozytywne efekty.


 

Materiały informacyjne nt. przemocy

Proponujemy Państwu zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi problemu przemocy (na dole strony w plikach do pobrania):

  • broszurą "Przemoc w rodzinie",
  • ulotką "Jestem świadkiem przemocy w rodzinie - co robić?".